Podziękowania

W imieniu zaopatrzonych Placówek pragniemy podziękować wszystkim osobom, które zechciały przeznaczyć środki na zakup materiałów jednorazowego użytku. Tylko dzięki tak licznej grupie darczyńców możemy w znaczący sposób wpłynąć na poprawę jakości świadczonych usług medycznych w naszym kraju. Serdecznie dziękujemy za udzieloną pomoc, pamiętając o tym, że dobro powraca.MOPS Gdynia
Dom Nauczyciela w Bielsku Białej