Sponsorzy

Dyrekcja zaopatrzonych Placówek Medycznych w hali głównej lub w innym widocznym miejscu, na specjalnych tablicach sponsorów, pragnie uhonorować wszystkich darczyńców.